करार सेवामा शिक्षक पदपूर्ति स्थगित गरिएको ।

आर्थिक वर्ष: